"I malá pomoc vede k překvapivým výsledkům," říká Jan Školník

Adventní, Vánoční a Silvestrovské prohlídky


více info >

8. Broumovské diskuse na YouTube

Podívejte se na záznam hlavních panelů se zajímavými hosty

více info >

Za poklady Broumovska na YouTube

Poslechněte si záznam koncertu festivalových rezidentů

více info >

1. 12. 2020 – Letos měla Agentura pro rozvoj Broumovska – stejně jako zbytek republiky – poměrně divoký rok. Čím vším jste si prošli?

Ano, divoký je poměrně dobré označení. Někdy říkám divný. To, že jsme museli omezit či zavřít naše provozy, asi není ani potřeba psát – pro nás bylo docela intenzivní pokusit se, co dávalo smysl, přenést do digitální podoby, ale některé naplánované akce jsme museli i zrušit. Je to vlastně stále náročný čas, který prověřuje naše schopnosti vypořádat se s nečekanými změnami. Vedle toho se ale mnohé povedlo. Často vzpomínám například na velký benefiční koncert Police Symphony Orchestra, který ukázal, že i v těžkých chvílích se umíme spojit a přitáhnout pozornost veřejnosti pro dobré věci. I díky tomu jsme schopni zůstat soustředění na budoucnost, což považuji za podstatné.   

Jak jste celou tu náročnou situaci zvládli po ekonomické stránce?

Myslím, že jsme ji ještě nezvládli. Situace je, ale především bude ekonomicky náročná. Už během první, jarní vlny jsme museli v menší míře zmenšit náš tým, což bylo hodně neradostné. A stejně tak úbytek návštěvníků v jinak poměrně rušném areálu kláštera nám neustále připomíná, že jsou věci jinak. Nicméně jsem moc rád, že naši partneři neomezují významně svou podporu našim projektům, bez toho by byla situace neudržitelná. Za to jsem moc vděčný a je to pro nás důkazem, že naše činnost má smysl. Díky neuvěřitelné náhodě jsme také mohli, právě v této době, začít hledat nové cesty, jak navázat kontakt se současnými i novými podporovateli. Vloni se nám totiž podařilo získat grant od nadace Open Society Fund, který nám v tomto směru nyní pomáhá.

Přinesla tato obtížná aktuální situace vám i vašemu týmu nějaké nové podněty, nápady, schopnosti?

Učí nás využívat naplno technologie pro práci na dálku. To asi okoušejí všichni. Vedle toho se zdokonalujeme v možnostech pořádat akce on-line. Od porad, přes koncerty či vzdělávací akce až po Broumovské diskuse. Ale v neposlední řadě nově promýšlíme aktuální trendy, jako je například decentralizace práce. Zdá se, že se urychlí proces, který umožní lidem žít na místě nezávislém na sídle firmy, pro kterou pracují. Agentura pro rozvoj Broumovska to dlouhodobě považuje za jednu z klíčových výzev. Nemusíme na Broumovsku jen vytvářet pracovní místa, ale také vytvářet podmínky pro práci na dálku. K tomu patří vedle kultury, přes kterou jsme pro region získali pozornost, také další infrastruktura a služby, od bydlení až například po zdravotnictví.

Lidé se mnohdy ztrácejí v množství projektů, které agentura dělá. Daly by se nějak stručně shrnout základní pilíře vašich aktivit?

Vizí Agentury pro rozvoj Broumovska je iniciovat tvůrčí spolupráci pro sebevědomější Broumovsko. Pro spolupráci jsme nejdříve získali místní zástupce firem a živnostníky, kteří vytvořili trvalý základ pro naši činnost. Později přibyla podpora místních samospráv a následně krajských, národních či evropských veřejných i soukromých institucí. Tato rozšiřující se podpora umožnila pozvat ke spolupráci skvělé kolegy, kteří nehledali jen co nejvyšší odměnu, ale také zajímavou výzvu. A vedle toho se snažíme reagovat na širokou diskusi investovat v regionu, tak abychom lépe využívali jeho potenciál a také inspirovali ostatní k podobným investicím.

Začali jsme vlastně snahou o rozvoj cestovního ruchu – prvním projektem agentury byl web regionu. Další, a dnes asi největší oblastí, je kultura. Ta je dle mého názoru klíčová pro budoucí život regionu a máme v ní mnoho projektů. Uvědomujeme si i důležitost vzdělávání nebo se snažíme o rozvoj komunitního života. Nějak přirozeně také pečujeme o místní dědictví a památky. Přes tyto dílčí oblasti jsme se dostali k tomu, že je potřebná intenzivní diskuse, a proto se také angažujeme v samotném regionálním rozvoji, který může vše propojit do funkčního celku.

Čím se v agentuře zabýváte nyní – koncem listopadu? Připravujete nějaké nové projekty?

Neuvěřitelně zajímavé projekty. V posledních dvou letech se nám povedlo iniciovat dvě velké platformy pro spolupráci. Jednou z nich je Strategická rada regionu Broumovsko. Tu jsme založili s dalšími pěti klíčovými partnery, především třemi největšími městy regionu – Broumovem, Policí nad Metují a Teplicemi nad Metují – a funguje jako dobrovolná samospráva pro území historického okresu Broumov. Konkrétní projekty postupně vznikají, především ve snaze tvořit na Broumovsku pracovní místa. První větší agendou byla potvrzena také doprava. Druhou takovou platformou je Nadační fond Broumov – město kultury, kde jsme menším partnerem s městem Broumov a který je nositelem kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028. V rámci této inciativy začíná vznikat kulturní politika Broumova, opět v návaznosti na celý region, který Broumov respektuje i díky naší činnosti jako lídra.

Tím ale výčet současných aktivit nekončí, že?

Přesně tak – jeden z týmů se věnuje rozjezdu projektů sýrárny Braunauer, rozvíjíme také myšlenku digitalizace místní paměti v projektu Local Time machine Broumovsko nebo se bavíme o možnosti podpory broumovských aktivit Centra pro etiku a rozvoj charakteru při Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Kdybych měl ale vyjmenovat vše, na čem pracují i další organizace, které s podporou agentury vznikly, nestačil by nám prostor. Je to radostné. A navíc připravujeme web Agentury pro rozvoj Broumovska. Zdá se to neuvěřitelné, ale ten do této chvíle neexistuje. Rádi bychom vylepšili komunikaci s našimi podporovateli a s komunitou, která k nám má vztah. S tím souvisí i to, že kolegové připravují sérii předmětů jako naše nové pohlednice, odznaky, bloky, ponožky od místních babiček a další, jejichž zakoupením bude možné podpořit nejen naše aktivity, ale i místní lidi a organizace, které se na přípravě předmětů podílejí. Připravujeme se na příští roky, které budou ovlivněny vyčerpáním veřejných rozpočtů kvůli opatřením proti covidu, budeme hledat širší podporu kolem sebe, abychom udrželi naše aktivity na co nejlepší úrovni. Už nyní máme mnoho drobných podporovatelů a věřím, že jich získáme více. I malá pomoc totiž nakonec vede k překvapivým výsledkům.

A pokud vás chce někdo podpořit, jak to může udělat?

V roce 2016 se postupně začal rodit fundraisingový web vstuptedoklastera.cz a spolu s ním i komunita klášterníků – drobných přispěvatelů, kteří mají zájem individuální finanční podporou pravidelně přispívat na naši činnost a zažívat tak sounáležitost při společném rozvoji našich aktivit v tomto po staletí benediktiny formovaném kraji. Klášterníka chápeme jako člena komunity našich podporovatelů, který pomyslně vstupuje do kláštera především za kulturou a vzděláváním, ale i za naší vizí rozvoje celého regionu. Ne každý, kdo nás chce finančně podpořit, se ale nutně musí stát klášterníkem, stačí zavolat a domluvit se na konkrétní formě. Přispět na naše aktivity lze i jinými způsoby – pomocí darovacího formuláře na webu darujme.cz nebo při nákupech na e-shopech, a to pomocí portálu givt.cz, díky kterému je malá částka z každého nákupu věnována vybrané neziskové organizaci, aniž by kupující platil cokoliv navíc. Činnost agentury lze podpořit také zakoupením vína Selectio Monastica a brzy i dalších již zmíněných předmětů v klášterní kavárně. Velkou pomocí a podporou i nadále zůstává účast na našich akcích.

Jednou z vašich organizací je i Tiskárna Broumov. Jak se jí daří?

Tiskárna Broumov nám dělá radost od samého začátku. Je to stále snad jediná tiskárna v Čechách, která je sociálním podnikem – zaměstnává lidi se znevýhodněním, ale zároveň je vybavena profesionálními technologiemi a vedou ji špičkoví specialisté, díky kterým může konkurovat i větším tiskárnám. Nyní před Vánoci přichází náročná sezóna – i díky webu www.hezkefotodarky.cz chystáme tisk vánočních zakázek, fotokalendářů, fotoknih a dalších dárků, které stále narůstají na oblibě. Od nového roku budeme také moci tisknout i plakáty až do velikosti B0. Také připravujeme designové středisko, abychom mohli začít nabízet design a grafiku. Tím opět rozšiřujeme naši nabídku služeb, kterou využívá mnoho spokojených zákazníků z celé České republiky, kteří je mohou čerpat i v režimu tzv. náhradního plnění.  

Těšíte se v roce 2021 na něco speciálního?

Vím, že Vzdělávací a kulturní centrum Broumov přidá do programu literárních rezidencí i pobyty zaměřené na hudbu, které byly podpořeny z tzv. Norských fondů. Tak na to se těším. Nebo na přípravu nových divadelních představení, která by měla mít premiéru v roce 2022. Nebo na diskuse a projekty v rámci kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury. Diskutujeme o prvním ročníku multižánrového festivalu na konci léta v Broumově, tak na ten, pokud se to povede, se také moc těším. Já se vlastně těším skoro na každý nový den.

Sdílejte na