4. Broumovské diskuse

8. Broumovské diskuse | Hodnoty a společnost

3.–6. 11. 2021

více info >

Jasná, klidná, celistvá mysl

Víkendový meditační seminář | 19.–21. 11. 2021

více info >

Galerie Dům: Dana Sahánková

5. 9. – 31. 10. 2021

více info >

6. - 7. listopad 2017
Sál Dřevník, Klášter Broumov
Téma: Vize vzdělanosti

Dvoudenní diskusní konference a setkání zajímavých osobností letos poprvé zařazuje do svého programu panel prezidentských kandidátů. Chybět nebude ani doprovodný program pro veřejnost a studenty, pro něž budou opět vypsána stipendia Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Diskutovat chceme mimo jiné i nad těmito otázkami: Co to dnes znamená „být vzdělaný“? Platí teorie nevzdělanosti? Nepřeceňujeme formální vzdělání? Do jaké míry potřebujeme ve vzdělávání řád a jak ho kultivovat? Kde je ve vzdělávání hranice mezi svobodou a odpovědností? Které hodnoty by měl v lidech vzdělávací systém podněcovat? Jak se pozná vzdělanost člověka? Od koho se můžeme v dnešní společnosti učit? Je vzdělání univerzální cesta k lepšímu světu a životu? Jak učit? Co učit? Umíme učit učitele? Jak zvýšit prestiž učitelského povolání? Jak hledat konsensus nad podobou a kvalitou vzdělávání? Má kvalitu vzdělávání řešit jen stát? Jak se v ČR osvědčily soukromé školy všech stupňů?

Program: 

Slavnostní zahájení - 6. listopad 2017, 14:30

1. panel: 6. listopad 15:00 - 18:00 / Panel prezidentských kandidátů - Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Michal Horáček, Vratislav Kulhánek
2. panel: 7. listopad 9:00 - 12:00 / Vzdělanost v naší době - pohled z nadhledu: Helena Illnerová, Martin Jan Stránský, Ondřej Šteffl
3. panel: 7. listopad 14:00 - 17:00 / Vzdělanost v naší době - pohled z praxe: Vladimíra Dvořáková, Tomáš Feřtek, Nina Nováková

Bližší informace: www.broumovskediskuse.cz

Sdílejte na