Akce v klášteře

14 pátek
Broumovská klávesa 2021
Broumovský klášter

Broumovská klávesa 2021

14.–16. května 2021
Klášter Broumov, sál Dřevník

11. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mladé klavíristy do 17 let. 

Soutěž je přístupná veřejnosti, vstupné je dobrovolné

Cílem Broumovské klávesy je uspořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti. Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci zde mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí.

Uzávěrka přihlášek: 3. květen 2021

Více informací: www.broumovskaklavesa.cz

Zpět na kalendář akcí