1. Broumovské diskuse

Adventní, Vánoční a Silvestrovské prohlídky


více info >

8. Broumovské diskuse na YouTube

Podívejte se na záznam hlavních panelů se zajímavými hosty

více info >

Za poklady Broumovska na YouTube

Poslechněte si záznam koncertu festivalových rezidentů

více info >

"Je naše demokracie dostatečně diskusí? Aneb čtvrtstoletí ve škole demokracie..."

10. - 11. listopadu 2014

1. ročníkem konference připomnělo Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov 25. výročí listopadu 1989. Diskusí se zúčastnili mimo jiné kardinál Miloslav Vlk, Roman Joch z Občanského institutu, Tomáš Petráček – historik a kněz, Jiří Payne – politik Svobodných, Jana Šilerová z Českobratrské církve husitské nebo politik a signatář Charty 77 Alexandr Vondra, hejtman Lubomír Franc, profesor Jan Royt, děkan Martin Lanži nebo dr. Jiří Veselý. Zvláštním hostem doprovodného programu byl biskup Václav Malý.

Co jsou Broumovské diskuse?

Jsme přesvědčeni, že svobodu a demokracii je potřeba udržovat a rozvíjet. A právě diskusí a hledáním konsensu lze demokracii zachovat funkční. Zavírání dveří mezi skupinami občanů, institucemi, ale i jednotlivci brání vytvoření zdravého prostředí, které podněcuje diskusi. Věříme ve sdílenou odpovědnost za širší společnost, sounáležitost místních komunit i v osobní integritu každého z nás. Spokojená společnost je složena z odpovědných aktivních lidí, kteří jsou připraveni být otevření i názorům druhých: dokáží tedy nejen hovořit, ale i naslouchat.

Co rozumíme pod pojmem „diskuse“? Diskuse je věcná výměna názorů nad určitým tématem, jejímž cílem není rozhodovat, nýbrž téma pečlivě rozebrat z různých úhlů pohledu, shromáždit argumenty a případně připravit půdu pro racionální rozhodnutí. Taková diskuse vyžaduje od účastníků věcnost – věnovat se tématu a argumentovat, nikoli napadat; otevřenost – nevylučovat nikoho, kdo může k danému tématu přispět; poctivost – nezatajovat podstatné informace nebo tvrdit něco, čemu sám řečník nevěří; trpělivost – pochopení argumentů druhého může trvat nějaký čas; a zdvořilost, která představuje vzájemnou ohleduplnost, respekt a společný zájem všech na každé věcné informaci.

Na konferenci si proto chceme klást například i tyto otázky: Umíme po čtvrtstoletí svobody vést kvalitní demokratickou diskusi? Které téma v posledních 25 letech bylo podrobeno hodnotné veřejné diskusi? Od koho bychom se demokratické diskusi měli učit? Které vlastnosti chybí diskutujícím v české společnosti? Vytváří média v České republice dostatečný prostor pro demokratickou diskusi? Dokážeme využít diskusi pro pozitivní změny na celostátní, regionální i lokální úrovni? Kdo by měl být hlavním iniciátorem demokratické diskuse – občané, společenské autority, média, politici nebo někdo jiný? Vážíme si možnosti svobodné diskuse, nebo ji vnímáme jako samozřejmost? Potřebuje demokratická diskuse „moderátora“? Jak ovlivní budoucnost diskuse nové technologie? Jsme schopni rozeznat hrozby ohrožující demokratickou diskusi? 

Konference v Broumově je setkáním diskutujících, kteří svobodu a demokracii považují – i přes všechny známé nedostatky – za zřízení dávající největší naději na důstojný život aktivních občanů, jež tvoří jádro zdravé společnosti. Nacházíme se tedy na dlouhé cestě – s nadějí, že dokážeme svobodu a demokracii správně „používat“ a přispět tak k harmoničtějším vztahům ve společnosti.

Setkání významných osobností na konferenci přinese různé pohledy na posledních 25 let společenských změn a na výzvy, které před námi stojí. Cílem setkání je přispět k vytvoření společenské atmosféry, v níž se nebudeme vzdávat svobody a přijmeme odpovědnost, kterou každý z nás v demokratické společnosti má.

Toto vše je potřebné právě dnes, kdy se zdá, že společnost není spokojena a hledá cestu, po které se dále vydat. Vnímáme proto jako naši odpovědnost pokusit se inspirovat každého z nás k aktivnímu přístupu a hledání cesty. Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov tím naplňuje svou vizi, jejíž část zní: V rámci prostoru tvůrčí svobody nabízíme odpovědi a podněcujeme dialogy týkající se naší křesťanské kultury a tradice, historie, soužití v evropském prostoru a duchovního rozvoje společnosti. Působíme tím pozitivně na morálku společnosti i komunity.

1. ročník Broumovských diskusí

Konference moderovaná Danielou Brůhovou proběhla ve třech panelech v sále Kreslírna Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov:

1. Panel - Česká republika ve škole demokracie I. - 10. listopadu 2014 od 13.30 do 17.30 hodin
2. Panel - Česká republika ve škole demokracie II. - 11. listopadu 2014 od 9.00 do 12.30 hodin
3. Panel - Broumovsko, hledání kotev identity pro budoucí rozvoj - 11. listopadu 2014 od 14.00 do 16.00 hodin

Doprovodný program:

20. 9. 2014 od 17.00 hodin - Beseda „Budoucnost České republiky v Evropě“ s Pavlem Svobodou (europoslanec za KDU-ČSL), sál Kreslírna VKCB 
20. 9. 2014 od 18.30 hodin - Koncert Zpěv srdce z díla J. J. Ryby, klášterní kostel sv. Vojtěcha Broumov
7. 11. 2014 od 17 hodin - Mše za oběti komunismu a požehnání pro život v demokracii celebrovaná biskupem Václavem Malým
7. 11. 2014 od 18 hodin - Beseda: Život před a během revoluce a ten současný pohledem biskupa Václava Malého
10. 11. 2014 od 10.00 hodin - Přednáška pro studenty gymnázia – Broumovsko a klášter Broumov v represích po 2. světové válce,  sál IC Broumov
10. 11. 2014 od 18 hodin - Koncert ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Broumově
11. 11. 2014 od 17.00 hodin - Slavnostní mše celebrovaná kardinálem Miloslavem Vlkem, klášterní kostel sv. Vojtěcha

 

Záštitu nad konferencí převzali:

Pavel Bělobrádek - místopředseda vlády České republiky pro vědu, výzkum a inovace 
Lubomír Franc - hejtman Královéhradeckého kraje 
Petr Prokop Siostrzonek - převor břevnovského a broumovského kláštera 

Na přípravě konference se podíleli:

Jan Školník, MBA – zakladatel Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov (APRB)
P. ThLic. Martin Lanži – děkan ŘKFÚ – Děkanství Broumov
Mgr. Jan Souček – Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
MUDr. Jiří Veselý – primář interního oddělení Nemocnice Náchod, radní Broumov

Foto: Jan Flieger

 

 

Sdílejte na