Pro firmy

Nová poznání a zážitky

Dasha & Epoque Quartet

Benefiční koncert | 1. květen 2019

více info >

Jasná, klidná, celistvá mysl / 3.–5. 5. 2019

Meditační seminář (nejen) pro management

více info >

Tata Bojs & Filharmonie Hradec Králové LIVE / 21.6.2019

hudební událost léta

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Máte chuť najít své potenciály v oblasti komunikace, rétoriky, jednání s lidmi či rozhodování?
Objevit své přednosti a zdokonalit se v oblastech, které pomohou v osobnostním růstu Vám i rozvoji Vaší firmy?
Chcete najít své bohatství?

 „Pravé bohatství je uvnitř nás, a nikoliv kolem nás.“  P. Anselm Grün, německý benediktin a autor knih pojednávajících o souvislostech a provázanosti duchovního života a ekonomiky naší společnosti 

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov nabízí řadu vzdělávacích seminářů pro firmy pod vedením zkušených lektorů, v plně vybavených učebnách národní kulturní památky. K dispozici je ubytování v renovovaných mnišských celách Domu hostů. Na všechny semináře, které je možné vytvořit i na míru, se vztahují množstevní slevy. Možnost zakoupení dárkového poukazu.

Přihlášky na semináře, prosíme, alespoň týden předem.

Kontakt a více informací:

Pavla Semeráková
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, Klášterní 1, Broumov, 55001
email: pavla.semerakova@broumovsko.cz
telefon: +420 603 271 426

Aktuální nabídka seminářů:

11.–13. března 2019​ - JASNÁ, KLIDNÁ A CELISTVÁ MYSL - informace a přihlášky ZDE

3.– 5. května 2019​ - JASNÁ, KLIDNÁ A CELISTVÁ MYSL - informace a přihlášky ZDE

 

 

Jasná, klidná a celistvá mysl

“Pokud se posadíte a začnete se pozorovat, zjistíte, jak nepokojná je vaše mysl“  Steve Jobs, zakladatel Apple. Přední světové firmy stále častěji zavádějí meditační programy pro své vedoucí pracovníky. Zjistily totiž, že praxe...

Celý článek

Komunikace v obtížných a konfliktních situacích

Potřebujete mluvit, slyšet a rozumět? A to i v situacích, které tomu nepřejí? Pak se Vám vyplatí podívat se na komunikaci, problémy a konflikty novýmy očima. Kurz ukazuje, jak diskusi s jinými lidmi vést a dovést k výsledku. Vychází z mediačních...

Celý článek

Komunikační a prezentační dovednosti

Chcete objevit tajemství neotřelé prezentace? Najít v sobě řečníka, který zaujme a nadchne publikum? V rámci kurzu se seznámíte s nejnovějšími trendy v oblasti prezentování. Povíme si, jak připravit zajímavý obsah, čím svou prezentaci podpořit,...

Celý článek

Zvládání stresu

Jak využít stres ve svůj prospěch? Chcete poznat a vyzkoušet si zajímavé techniky zvládání negativního stresu? Přijďte si prožít seminář plný krásného poznání a relaxací. Stres není jen nepříjemná součást našeho každodenního života,...

Celý článek

Time management

Zacházíte s časem tak, že jste spokojení se životem a pracovním výkonem? Co je to časový management a proč se do něho vztahuje nejen efektivnost a disciplinovanost lidské činnosti, ale především orientace podle skutečných...

Celý článek

Řešení a využívání konfliktů

Bez konfliktů a problémů by nemohl probíhat vývoj. Kurz nabízí pozitivní pohled na konflikty, který umožňuje konflikty nejen úspěšně řešit, ale i využívat ve prospěch lidí a organizací. Ukazuje příčiny konfliktů, jejich spontánní i řízený vývoj...

Celý článek

Moderace

Chcete se dozvědět, jak zvládnout roli moderátora a vyzkoušet si zajímavé moderování v různých situacích při workshopech, setkáních a konferencích? Na našem kurzu se seznámíte se základy moderace, povíme si, co se očekává od...

Celý článek

Umění kreativity

Pojďte se stát na chvíli skutečnými umělci v oboru myšlení. Objevte v sobě tvořivost a nápaditost. Naučte se kreativně myslet. „Kreativita pomáhá člověku, cokoli dělat lépe. Kreativní potenciál umožňuje rychleji se rozhodovat a konat...

Celý článek

Lektorské dovednosti

Jak vytvořit poutavý seminář, nebo kurz? Umíte předat posluchačům podstatné informace a zaujmout svým vystupováním? Na našem kurzu se dozvíte základní informace z verbální a neverbální komunikace, procvičíte rétorické...

Celý článek

Sebepoznání

Rozumíte svému chování, pocitům, schopnostem a rozhodování? Víte, proč je znalost sebe sama předpokladem pozitivního vztahu k sobě samému, k ostatním a dobrého vedení lidí? Přijďte posílit poznání sebe sama, zvážit, co...

Celý článek

Týmová spolupráce

Chcete se v týmu lépe poznat, podpořit vzájemnou spolupráci, vytvořit otevřené a vstřícné pracovní prostředí? Seminář zahrnuje prvky sebepoznání, rozvíjí a prohlubuje mezilidské vazby ve skupině, napomáhá...

Celý článek

Vedení lidí a organizací

Chcete dosáhnout dlouhodobě udržitelného úspěchu? Pak musíte efektivně poskytovat něco užitečného a mít schopné a spokojené lidi. Kurz ukazuje, z čeho vzniká a vyvíjí se užitečnost, efektivita, stabilita a dynamika. Tedy jak dělat správné věci,...

Celý článek

Prodejní a komunikační dovednosti

Rádi byste zlepšili své prodejní dovednosti? Osvojili si základní komunikační návyky důležité pro zvýšení úspěšnosti v obchodních jednáních? Na našem kurzu se seznámíte se základy komunikace, metodami dotazování, uměním kladení otázek....

Celý článek

Vyjednávání s rozšířeným tréninkem vyjednávacích taktik

Jak se připravit na vyjednávání, abyste uspěli? Jaké jsou fáze vyjednávání, pravidla, argumentace? V rámci semináře procvičíte dovednosti s důrazem na ty, které ve spolupráci s lektorem identifikujete jako klíčové pro Váš další rozvoj v roli...

Celý článek

Sdílejte na