Akce v klášteře

12 sobota
Jitka Svobodová / Neklidné ticho
Galerie Dům

Jitka Svobodová / Neklidné ticho

Vernisáž: 12. 09. 2020 od 16:00
Termín výstavy: 13. 09. – 31. 10. 2020 od 10:00 do 17:00

Klášter Broumov / Galerie Dům

Jitka Svobodová (nar. 1941 v Praze) absolvovala v letech 1959–1967 a 1973–1976 Akademii výtvarných umění v Praze (malířství, A. Paderlík; restaurování, R. Ondráček). V letech 1990–2011 vedla Ateliér kresby na pražské AVU, od roku 2014 působí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvovala stáže na École municipale des Beaux-Arts, Quimper, 1986; na Facultad de Bellas Artes, Cuenca, 2001; a několik soukromých zahraničních studijních cest (např. do Belgie, Francie, Holandska, Itálie, Rakouska, Řecka, Švýcarska, Velké Británie, USA). Od roku 1969 proběhla řada jejích samostatných výstav, např. Kresby, objekty, Dům pánů z Kunštátu, Brno, 1979, Staroměstská radnice, Praha, 1982, Letohrádek Ostrov, 1983; Česká kresba 2, Galerie umění Karlovy Vary, 1995; Oči, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava, 1996; Květy, oči, předměty, Galerie Václava Špály, Praha, 1998; Blízké prostory, Galerie města Plzně, 2001; Obrácený pohled, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2005; Kouře a věci, Topičův salon v Praze, 2010; Venku a uvnitř, Museum Kampa v Praze, 2017–2018; aj. Její práce byly zařazeny na společné výstavy, např. Chmelnice v Mutějovicích, 1983; Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno, 1990; Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Jízdárna Pražského hradu, 2003–2004; Fundamenty & sedimenty, Městská knihovna v Praze, 2011; aj. Je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách v ČR i zahraničí. Jitka Svobodová náleží k nejdůležitějším autorům, kteří spoluformovali české nezávislé výtvarné umění 70. a 80. let. Především díky její tvorbě začal být v té době výrazový prostředek kresby považován za obdobně svébytný a relevantní jako médium malby nebo sochy. Dlouhodobě ji tematicky inspiruje esence předmětného a poetika neostentativně přítomného. Z nedávné doby připomeňme její samostatnou výstavu Venku a uvnitř v pražském Museu Kampa, kde představila rozsáhlý cyklus velkoformátových kreseb Záclony. Také pro výstavu v Galerii Dům připravuje soubor nových kreseb v duchu charakteristického oproštěného výrazu, zaměřeného na přítomnost transcendentní roviny v obyčejných věcech každodenního bytí.

Kurátorka: Iva Mladičová

 

Zpět na kalendář akcí