Kuželník vstane z popela

Kdysi oblíbená kratochvíle místních bude opět k vidění ve své původní podobě

Toulejte se po kláštře v Broumově

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro MŠ, ZŠ i SŠ...

více info >

V severozápadní části klášterní zahrady podél jedné z opěrných zdí se nacházel kuželník. Ve zděné jednopodlažní budově na obdélníkovém půdorysu byl předprostor herní dráhy a sklad. Dveře z hlavní místnosti ústí na kuželkovou dráhu, která byla zastřešená dřevěnou konstrukcí se sedlovou střechou. Konstrukce zastřešení dráhy byla před zahájením revitalizace kláštera a zahrady zcela zbořena. Zděná budova zabírá půdorys přibližně 10x6 metrů s výškou hřebene střechy 6 m. Kuželníková dráha byla dlouhá 29 m a široká přibližně 2,4 m. Koulí se na kuželky házelo směrem ze zděné budovy. Realizací projektu Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera bude kuželník obnoven do původního stavu. Podlaha kuželníkové dráhy bude z udusané hlíny s tenkou vrstvou nasypaného písku. Kdo se kuželníku diví, ať se zeptá pamětníků. Součástí mnoha hospod na Broumovsku byly v minulosti kuželníky. Tak proč ne kuželník v klášterní zahradě.

Sdílejte na