Mladí klavíristé poměří svůj um v 8. ročníku Broumovské klávesy

8. Broumovské diskuse na YouTube

Podívejte se na záznam hlavních panelů se zajímavými hosty

více info >

Za poklady Broumovska na YouTube

Poslechněte si záznam koncertu festivalových rezidentů

více info >

Ve dnech 20. – 22. dubna se v broumovském benediktinském klášteře uskuteční 8. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy Broumovská klávesa. Soutěž bude rozdělena stejně jako v předchozích letech do čtyř kategorií podle věku. Soutěžní repertoár musí zahrnovat alespoň jednu skladbu z období baroka nebo klasicismu a jednu skladbu z období romantismu nebo skladbu komponovanou po roce 1900. Pro výherce budou připraveny finanční odměny, letní koncertní vystoupení na festivalu Za poklady Broumovska, podzimní slavnostní koncert laureátů v pražském Rudolfinu a koncert se Západočeským symfonickým orchestrem.  Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 12. dubna.

„Letošní, již osmý ročník Mezinárodní klavírní soutěže pro mládež Broumovská klávesa pokračuje v tradici posledních let. Opět přivítáme mladé pianisty z Evropy i Asie, aby poměřili své síly v třídenním klání v překrásném prostředí renovovaného broumovského kláštera. Oproti loňsku se můžeme nově pochlubit spoluprací s ambasádou Polské republiky, což zvyšuje mezinárodní přesah a akcentuje středoevropský prvek celé akce. Rozšířené je také portfolio cen - kromě finančních ocenění si vítězové soutěže zahrají nejen na koncertě vítězů v pražském Rudolfinu, ale např. se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně či na prestižním a hojně navštěvovaném festivalu Za poklady Broumovska. Já osobně se nesmírně těším také na setkání s naší odbornou porotou, složenou z předních umělců a zástupců nejdůležitějších hudebních institucí od nás i z ciziny,” říká k soutěži její ředitel, koncertní pianista a pedagog Ivo Kahánek.

O vítězích soutěže rozhodne mezinárodní odborná porota: koncertní pianista a generální ředitel Intergramu Jan Simon, generální ředitel České filharmonie a pedagog Konzervatoře Brno David Mareček, koncertní pianista a vedoucí oddělení klávesových nástrojů Pražské konzervatoře Milan Langer, koncertní pianistka a profesorka Scholy Cantorum v Paříži Marina Samson-Moussu a koncertní pianistka a profesorka Ostravské univerzity Eliška Novotná. Soutěž letos podpořili tito partneři: město Broumov, Hobra-Školník, Petrof, Velvyslanectví Polské republiky a Agentura pro rozvoj Broumovska. Více informací na webu soutěže nebo na facebookovém profilu soutěže @broumovskaklavesa.

Cílem Broumovské klávesy, která vznikla v roce 2011, je pořádat soutěž pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti. Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci zde mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí.

Foto: Michal Sedláček

Sdílejte na