„Na festival Za poklady Broumovska zveme jen ty nejlepší interprety,“ říká jeho ředitelka Tereza Kramplová

8. Broumovské diskuse na YouTube

Podívejte se na záznam hlavních panelů se zajímavými hosty

více info >

Za poklady Broumovska na YouTube

Poslechněte si záznam koncertu festivalových rezidentů

více info >

21. červen 2018 - V sobotu 30. června v 18 hodin bude v božanovském kostele sv. Máří Magdalény zahájen 13. ročník letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Na zahajovacím koncertu se představí renomovaný soubor Ensemble Inégal, na jehož vystoupení naváže dalších devět sobotních koncertů českých i zahraničních interpretů. Přinášíme rozhovor s ředitelkou festivalu Terezou Kramplovou.

Chystá festival nějaké novinky na letošní rok?

Novinkou, které si pravděpodobně všimne každý, kdo dlouhodoběji festival sleduje, je především změna vizuálního stylu. Vycházeli jsme z pocitu, že festival potřebuje zvýraznit, oživit a barevně odlišit tak, aby upoutal pozornost. Každá změna vizuálu s sebou nese spoustu otázek, v našem případě se jedná o koncepční změnu, kdy všechny materiály, ať tištěné, nebo ty, co najdete na internetu, mají jednotný styl a příjemně se doplňují. Snad se nám to, co jsme očekávali, podařilo. Novinkou je také obnovení patronství jednotlivých koncertů. Na většinu koncertů se podařilo najít patrona, většinou z regionu, který svým příspěvkem podporuje jím vybraný koncert a vyjadřuje tak sounáležitost s regionem i festivalem. Patronství je pro festival jedním ze zdrojů financí, ale zároveň tím nejbližším kontaktem s lidmi, kteří v regionu podnikatelsky působí, daří se jim a mají festival rádi. Novinkou je i návrat pozornosti stanice Vltava Českého rozhlasu, která bude nahrávat koncert ve Vižňově a francouzský Castelkorn ensemble.

Dramaturgii festivalu se věnujete více než deset let. Čím se řídíte při výběru interpretů?

Kritériem výběru je především ta nejvyšší kvalita. Již na začátku jsme si dali podmínku, že na festivalu budou vystupovat jen ti nejlepší interpreti, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů. Proto také rozšiřujeme náš zájem o zahraniční umělce, a to nejen proto, aby se jména českých špiček často neopakovala, ale také proto, aby naši posluchači měli srovnání. Dalším nezanedbatelným vodítkem ve výběru je zaměření na mladou generaci. Podpora talentů je jedním z cílů festivalu a je mi ctí, že můžeme nabídnout v rámci festivalu vystoupení laureátům soutěží Pražské jaro, Broumovská klávesa nebo Concertino Praga. Každé takové vystoupení na veřejnosti dodá mladým lidem chuť a odvahu pokračovat a zlepšovat se.

Zůstáváte u dobrovolného vstupného?

Dobrovolné vstupné je velkým specifikem festivalu Za poklady Broumovska. V úplných začátcích jsme hovořili o možnostech nastavení klasického vstupného, ale rozhodli jsme jednohlasně, že dobrovolné vstupné je tím správným prostředkem k pomoci opravě kostelů, ve kterých se koncerty konají. Za více než deset let, kdy festival připravuje současný tým, se vybralo na dobrovolném vstupném více než jeden milion osm set tisíc korun, které přispěly na obnovu unikátního souboru dientzenhoferovské skupiny kostelů, z čehož máme obrovskou radost. Samozřejmě nám jako pořadateli prostředky z vybraného vstupného chybí a musíme je sehnat jiným způsobem, hledáme sponzory, patrony koncertů, podáváme granty, stejně jako ostatní pořadatelé. Další rovinou dobrovolného vstupného je motivace posluchačů, aby se přišli na koncerty podívat a zažili to nejlepší, co současná hudební scéna nabízí.

Má festival i nějaký doprovodný program?

Doprovodným programem festivalu jsou již čtvrtým rokem Letní hornové kurzy, které se staly jakousi samostatnou akcí, když bych mluvila o náročnosti příprav i vlastním významu pro region. Zakladatelkou kurzů je sólohornistka Symfonického orchestru FOK a pedagog JAMU, Zuzana Rzounková. Z českých lektorů bude na kurzech dále působit Jan Vobořil, sólohornista České filharmonie, Lenka Němcová, pedagožka broumovské a polické ZUŠ, a Martin Sokol, první hornista Symfonického orchestru FOK. Zahraničním lektorem je finský hornista Esa Tapani, jehož koncertně uslyšíme také na festivalu. Letos máme přihlášen rekordní počet účastníků, zatím kolem 45 studentů, což je i v evropském měřítku fantastické číslo. Do broumovského kláštera přijedou studenti z Japonska, Maďarska, Rakouska, Polska, Německa, Slovenska i České republiky. Kurzy probíhají v týdnu od 5. do 11. srpna, o účastníky je kompletně postaráno a kromě celotýdenní výuky sólové i komorní hry proběhne několik koncertů včetně společného koncertu na Jízdárně v Hejtmánkovicích ve středu 8. srpna 2018.

Odvezla jste si z uplynulých koncertů nějaký nezapomenutelný zážitek?

Každý koncert, který se podaří, je neopakovatelným zážitkem. Vzpomínám na koncerty s Karlem Růžičkou, které byly jedinečné, naplněné ryzím mistrovstvím a bohužel se již nikdy nezopakují. Vzpomínám na koncerty se Štefanem Margitou, kdy se publikum nevešlo do kostela a mnoho lidí stálo kolem kostela i před ním, jen aby zachytili nějakou tu melodii. Vzpomínám na vystoupení mladých interpretů, ze kterých se postupně staly špičky svého oboru. Především ale, když myslím na festival, vzpomínám na spokojené úsměvy našich posluchačů po skončení koncertu, což je pro nás jako pořadatele ta nejkrásnější odměna.

Sdílejte na