Obnova klášterní zahrady

Zažijte jedinečné prostředí barokních památek Broumovska

Adventní, Vánoční a Silvestrovské prohlídky


více info >

8. Broumovské diskuse na YouTube

Podívejte se na záznam hlavních panelů se zajímavými hosty

více info >

Za poklady Broumovska na YouTube

Poslechněte si záznam koncertu festivalových rezidentů

více info >

V lednu a únoru 2014 byly v klášterní zahradě vykáceny stromy a keře. Zahrada byla založena ve 2. polovině 17. století. Její celková rozloha je přibližně 2,5 ha a jako součást kláštera je rovněž národní kulturní památkou. Během své existence prošla zahrada mnoha proměnami – stavebními i způsobem využívání. Obnova zahrady vycházela z jejího posledního plnohodnotného využívání v první polovině 20. století. Péče o vegetační prvky zahrady byla od roku 1948 zcela opominuta, což se odrazilo i v jejich zdravotním stavu. Mnoho dřevin bylo přestárlých. V letech 2007 – 2008 byla zpracována inventarizace a klasifikace stromů, která byla v roce 2012 aktualizovaná podle stávajícího stavu dřevin. Dendrologický průzkum kromě popisu dřevin (výška, průměr koruny, odhad stáří stromu) ohodnotil i jejich zdravotní stav, sadovnickou hodnotu a navrhl technologii ošetření. K navrhovaným zásahům – ať kácení nebo jiné údržbě – bylo vydáno závazné stanovisko odboru památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje po předcházejícím vyjádření příslušného odborného pracoviště Národního památkového úřadu v Praze. Ale život jde dál. Na konci srpna 2013 zasáhl největší dub v zahradě blesk, který sjel po větvích až k zemi. Podzimní vítr rozvrátil třešeň v blízkosti kuželníku. Kácením sadové úpravy neskončily. Po stavebních pracích bude následovat výsadba nových dřevin a keřů podle zpracované dokumentace.

Sdílejte na