Opravy drobné sakrální architektury na Broumovsku

Adventní, Vánoční a Silvestrovské prohlídky


více info >

8. Broumovské diskuse na YouTube

Podívejte se na záznam hlavních panelů se zajímavými hosty

více info >

Za poklady Broumovska na YouTube

Poslechněte si záznam koncertu festivalových rezidentů

více info >

11. 6. 2021 - Na jaře roku 2021 jsme zahájili realizaci projektu s názvem V kruhu historie Stolových hor a Broumovska. Jedná se o česko-polský projekt z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, partnerem nám je příhraniční obec Radków. Hlavním cílem je nabídnout komplexní pohled na problematiku drobné sakrální architektury v regionu Broumovsko a také se pokusit o její zachování pro budoucí generace. 

Projekt si klade za cíl nejen opravu drobných sakrálních památek (např. kříž ve Velké Vsi u Broumova), ale také zajištuje 3D skenování několika drobných sakrálních památek v rámci celého regionu Broumovsko pro účely památkové péče, restaurátorských prací i celkové konzervace památek. Jedním z hlavních výstupů projektu bude mj. vytvoření databáze s aktuálními informacemi o stavu drobných sakrálních památek regionu Broumovsko (křížky, křížové cesty, sochy svatých, boží muka, smírčí kříže apod.) s využitím moderních IT technologií. Data budou přístupná na nově vzniklém webu i prostřednictvím mobilní aplikace a budou sloužit nejen jako studijní materiál pro badatele a odbornou veřejnost, ale také pro církevní turisty a další návštěvníky Broumovska z České republiky, Polska a jiných zemí. Globálním cílem projektu je poukázat na důležitost vybraného tématu ve vzájemném vztahu člověka a krajiny a při vytváření udržitelného rozvoje krajiny 21. století.

Na projektu spolupracujeme vedle obce Radków také s Národním památkovým ústavem - ÚOP v Josefově, Univerzitou Hradec Králové, Gymnáziem - Přírodní školou v Praze, restaurátory, veřejnou správou i milovníky památek z řad veřejnosti.

V květnu proběhlo mapování aktuálního stavu křížků, soch, křížových cest a kaplí v katastrech obcí Martínkovice, Božanov, Křinice a částečně také v Otovicích, Suchém Dole a Machově.

V červnu bude zahájeno 3D skenování památek s vysokou uměleckou a historickou hodnotou, které jsme v rámci regionu vytipovali společně s památkáři a restaurátory. Např. pískovcový reliéf Samaritánka pod Ostaší (Žďár nad Metují), Madona na šroubovicovém sloupu v Hejtmánkovicích, sousoší kalvárie v Masarykově ulici v Broumově nebo pískovcový pilíř na Pasech (Jetřichov).

Od července do září proběhne restaurování křížku ve Velké Vsi u Broumova, přičemž památka bude z místa pro její velmi špatný technický stav odvezena, zrestaurována v ateliéru a opět vrácena na původní místo k cyklostezce u ČOV. 

Sdílejte na