Projekty

Vinum et Cetera / 8.6.2019

Oblíbená ochutnávka nejlepších českých a moravských vín v areálu kláštera

více info >

Tata Bojs & Filharmonie Hradec Králové LIVE / 21.6.2019

hudební událost léta

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Díky grantové podpoře se nám daří realizovat spousta projektů.

Projekty podpořené Královéhradeckým krajem

Královéhradecký kraj podpořil následující projekty Vzdělávacího a kulturního centra Broumov o.p.s a Agentury pro rozvoj Broumovska, z.s. realizované v roce 2018: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s. Cesta Emericha...

Celý článek

Obnova dřevěného kostela P. Marie

Benediktinské opatství sv. Václava získalo z Integrovaného regionálního operačního program dotaci na rekonstrukční práce dřevěného kostela P. Marie. Cílem projektu je zachování a revitalizace kulturního dědictví Broumovska, prostřednictvím...

Celý článek

Klášter Broumov - pobytové EVP

Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 realizuje projekt „Klášter Broumov - pobytové EVP“.  Více informací naleznete na novém webu: http://ma.klasterbroumov.cz/cs/pobytove-programy...

Celý článek

Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko

Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s. od 1. března 2017 do 30. září 2018 realizuje projekt „Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko“. "Kdybychom měli uvést příklady přírodního dědictví Broumovska, jistě si vzpomeneme na...

Celý článek

Projekty podpořené městem Broumov

Město Broumov v roce 2018 podpořilo následující programy: Za poklady Broumovska o.p.s. / Hudební festival Za poklady Broumovska 2018 Broumovská klávesa, z.s. / 8. ročník Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy Vzdělávací a kulturní centrum...

Celý článek

Klášter Broumov - živé evropské centrum kultury a vzdělávání

Projekt, jehož cílem je navrátit tradiční funkci benediktinského kláštera v Broumově, jakožto centra vzdělání a kultury. ...

Celý článek

Broumovský urbář

Předmětem naší snahy je vydání českého překladu Hesseliova urbáře z roku 1676-1677 – Das Braunarer Urbarium von 1676 – 1677. Urbář vyhotovil správce broumovského panství Johan Georg Hesselius. V současné době je originál...

Celý článek

Via Benedictina On The Way/ Via Benedictina Na Cestě

The project “Via Benedictina On The Way” has a touristic, educational and cultural value and brings deeper awareness about Benedictine monasteries and places in Central Europe. Projekt Via Benedictina na cestě má hodnotu turistickou,...

Celý článek

Sdílejte na