Rozhovor s Monikou Čejkovou, kurátorkou výstavy Ora et lege

8. Broumovské diskuse | Hodnoty a společnost

3.–6. 11. 2021

více info >

Jasná, klidná, celistvá mysl

Víkendový meditační seminář | 19.–21. 11. 2021

více info >

Galerie Dům: Dana Sahánková

5. 9. – 31. 10. 2021

více info >

11. 6. 2021 - V pátek 18. června v 17:00 bude v broumovském klášteře zahájena výstava Ora et lege. Níže přinášíme rozhovor s její kurátorkou Monikou Čejkovou.

Můžete představit výstavní projekt Ora et lege?

Výstavní projekt Ora et lege (Modli se a čti) je dialogem současného umění s podstatou učení benediktinského řádu. Reaguje na jednotlivé elementy vystihující historii místa, kláštera v Broumově, podstatu řádu i na různé vybrané prvky katolické církve obecně. O hlubší dialog se pak pokouší na základě zájmu současného umění o narativ.

Kteří umělci se do výstavy zapojí a spojuje je něco?

Název výstavy Ora et lege je parafrází známého řádového hesla benediktinů Ora et labora (Modli se a pracuj) a reflektuje klíčový faktor pro výběr vystavujících umělců. Jedná se o autory, kteří se vedle své umělecké činnosti dlouhodobě věnují psaní autorských textů: Ed Atkins, Kamilla Bischof, Jesse Darling, Liam Gillick, Martin Kohout, Florian Meisenberg a uskupení Slavs and Tatars. Inspirací pro jejich volbu byl silný vztah benediktinského řádu ke vzdělání a k literatuře i přítomnost a význam broumovské konventní knihovny, která patří k jedinečným knižním fondům na světě. Výstava se tak dotýká nejen témat spjatých s klášterem, zároveň se snaží postihnout určitý narativní obrat ve vizuálním umění, kdy do popředí tvorby vystupuje autorské psaní v různé podobě, propojující odlišné literární formy a žánry, například prózu, poezii, drama, fikci nebo tzv. uncreative writing.

Kolik děl návštěvníci uvidí? 

Návštěvníci uvidí díla různého typu, od série obrazů po samostatný objekt, animované video nebo site-specific instalaci. Propojení umění a prostor kláštera není v Broumově novinkou. Poprvé se však přináší umění do sakrálních prostor a zároveň tematizuje víru z pozice určité aktuální tendence v současném umění.

Jak se ve výstavě odrazí tvůrčí psaní zapojených autorů? 

Autorské psaní je na výstavě prezentováno v mnoha podobách. Ve formě knihy Liama Gillicka, e-mailové korespondence Jesse Darling s reverendkou Christinou Beardsley, eseje Slavs and Tatars doplněné studií s názvem Mary and Fātima in the Catholic and Shi’a traditions od katolického kněze a profesora šíitských islámských studií na Papežském institutu pro arabská a islámská studia v Římě, Christophera P. Clohessyho. Dále implementací do vystaveného díla Kamilly Bischof nebo původního vybavení kláštera Eda Atkinse, softwarem generovaného textu Floriana Meisenberga či zveřejněním textu Martina Kohouta on-line v průběhu výstavy.

Jakým způsobem jste do výstavy zapojili břevnovského arciopata Petra Prokopa Siostrzonka?

Arciopat Petr Prokop Siostrzonek se stal přímým komunikátorem historie a podstaty tohoto starého řádu. Na základě našich společných setkání a diskuzí jsem vytvořila tematické okruhy výstavy, které se v jednotlivých dílech vzájemně prolínají.

Sdílejte na