10 čtvrtek
SCIENCE CAFÉ: Památné stromy na Broumovsku

SCIENCE CAFÉ: Památné stromy na Broumovsku

Čtvrtek 10. června 2021 od 18:00
Klášter Broumov / Sál Kreslírna, Klášterní zahrada

Jaké zajímavé staré stromy se v obcích a krajině Broumovska dochovaly? Společně si představíme některé z památných stromů, včetně toho, jak se o ně pečuje. Následuje vycházka do klášterní zahrady k památnému dubu s výkladem na konkrétním příkladě.

Přednášející: Ing. Petr Kuna pochází z Hradce Králové a v oblasti Broumovska se pohybuje od svého mládí. Dvacet let se zde profesionálně zabývá ochranou přírody. Od absolvování oboru krajinné inženýrství na lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze pracuje na Správě CHKO Broumovsko v Polici nad Metují v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Hlavní náplní jeho činnosti je úřední i praktická péče o lesy a dřeviny z hlediska ochrany přírody.

Vstupné: 60 Kč/ 30 Kč (studenti a U3V)
Rezervace nutná: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165
Pořadatel: Maiwaldova akademie - Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s.  

Tato akce byla finančně podpořena Královéhradeckým krajem z projektu Podpora Maiwaldovy akademie 2021.
Tato akce se koná v souladu s aktuálními opatřeními vlády. 

Zpět na kalendář akcí