Akce v klášteře

24 čtvrtek
Science Café: Vrozené a naučené v chování
ScienceCafé
začátek akce 18 h

Science Café: Vrozené a naučené v chování

Čtvrtek 24. 9. 2020 od 18.00 
Sál Dřevník / Klášter Broumov

Vážení příznivci Science Café,

díky četnosti Vašich dotazů, v souvislosti s nově vydaným opatřením o konání hromadných akcí, pro Vás máme zprávu, že dnešní Science Café s profesorem Cyrilem Höschlem se uskuteční!

Prosím rezervujte si místo včas, sál se rychle plní.

Sál bude zpřístupněn od 17,30 hod.

 

Přednáška významného českého psychiatra Cyrila Höschla vysvětlí, jaký je podíl genů a prostředí na chování a prožívání.

V přednášce bude přiblížen nejnovější výzkum toho, co je v našem chování vrozené a co je naučené (nature and nurture) a jaký prostor zbývá pro modifikace během vývoje jedince. Jako příklad ukazatele neuroticismu coby vrozené vlohy k nízké odolnosti vůči stresu bude zmíněna schopnost číst výrazy tváří jiných lidí.

Přednášející: Cyril Höschl je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 pak působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Pro léta 2007 -2008 byl zvolen prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008 -2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM).

Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s.

Foto: Daniel Horák - Current Media, s.r.o.

Zpět na kalendář akcí