Akce v klášteře

04 středa
Účastníci a lektoři Letních hornových kurzů
Kostel sv. Michaela, Vernéřovice
začátek akce 18 h

Účastníci a lektoři Letních hornových kurzů

Vernéřovice, kostel sv. Michaela

Máté Harangozó, Ágoston Márkus (Maďarsko), lesní roh a další
Jana Goliášová, Eva Macková, klavír

Program:

Robert Schumann: Koncertní kus pro čtyři lesní rohy op. 86
Tomáš Ille: Halali * premiéra lovecké fanfáry pro kvinteto lesních rohů
A další program dle nastudovaného programu účastníků (výběr ze skladeb
Camille Saint Saëns: Koncertní kus
Emil Hlobil: Sonáta pro lesní roh
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert č. 1
Richard Strauss: Koncert č. 1 Es dur a další
Petr Vacek / Josef Selement: Hubertská mše B dur
Kyrie, Gloria, Credo

Letní hornové kurzy se z původně doprovodného programu festivalu staly největší evropskou akcí podobného charakteru a plně se osamostatnily. Vysoká úroveň posluchačů dává festivalu možnost podporovat mladou nastupující generaci umělců a představuje hru na lesní roh v širším kontextu.

*Osmiminutová čtyřvětá miniaturní lovecká fanfára pro kvinteto lesních rohů poskytne příležitost pro vybrané účastníky Letních hornových kurzů koncertně představit výsledek týdenní společné práce a představí premiéru rezidenčního skladatele Tomáše Illeho. Kompozice je dedikována virtuozce na lesní roh Zuzaně Rzounkové a hudebnímu festivalu Za poklady Broumovska.

Věty:

  1. Volání
  2. Serenáda
  3. Tanec
  4. Štvanice

Vstupné je dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc kostelům

Zpět na kalendář akcí