Urbarz Broumovski

Wyjątkowa księga, narodowy zabytek kultury

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Przygotowujemy się do wydania czeskiego tłumaczenia urbarza Hesseliusza z lat 1676-1677 (Das Braunarer Urbarium von 1676-1677). Urbarz wykonał zarządca majątku broumovskiego - Johan Georg Hesselius. Obecnie oryginał tego zabytku kultury znajduje się w Archiwum Państwowym Zámrsk.

Urbarz jest spisem obowiązków i zobowiązań finansowych poddanych oraz stanowi zbiór waznych dokumentów urzędowych, związanych z gospodarowaniem okreslona jednostką świecką lub kościelną. Księga jest jednocześnie źródłem historycznym do badania historii rolnictwa, leśnictwa, czy czeskiej kartografii. Urbarz, to także wynik spisu pełnego inwentarza klasztoru, który został spisany przez Hesseliusza w latach 1676-1677.

Zupełnie unikatowym elementem urbarza są 24 załączniki graficzne do części opisowych, tzw. mapy pogladowe, które Hesseliusz sam malował. Ilustracje połączył z tekstem urbarza zapomocą przemyślanego systemu liczb i oznaczeń, umożliwiających zaskakująco dobrą wzajemną orientację między obu dokumentami.

Niestety to zabytkowe dzieło jest mało znane wśród miejscowych mieszkańców. Reprodukcje części urbarza Hesseliusza są dostępne tylko w ramach internetowej ekspozycji Muzeum Ziemi Broumovskiej http://muzeum.broumovsko.cz/stranky3/broumovsky-urbar.htm. Urbarz Hesseliusza jest zabytkiem o znaczeniu europejskim, wartym opublikowania w tłumaczeniu na język czeski, z dodaniem historycznych komentarzy, opisów i wyjasnień. 

Na potrzeby wydania urbarza udało się uzyskać wsparcie finansowe Kraju Hradec Králové, co umożliwi pokrycie kosztu publikacji kilkusetstronicowego dokumentu z tłumazceniem z jezyka niemieckiego na zceski. Udało się równieć znaleźć partnera do prac specjalistycznych i edytorskich - Narodowe Muzeum Rolnictwa. 

Podzielić na