Cztery pory roku

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Ogrody klasztorne przechodziły rewitalizację przez cztery pory roku 2014, co obejmowało zarówno prace budowlane, jak i ogrodnicze.

Na podstawie zdjęć można zobaczyć, co się zmienia. Początki obecnych ogrodów sięgają opata Tomáša Sartoriusa. Był to okres po pożarze klasztoru w 1664 r. Z zapisków klasztornych dotyczących ogrodów, z okresu około 1715 r., dowiadujemy się, że ogrody znajdują się w miejscu „gdzie wcześniej mieszczanie mieli swoje pole, ale ze względu, że za nie nie zapłacili, musieli je oddać zwierzchnictwu, ponieważ jest to głównie jego własność ziemska“. Ogrody w ciągu 350 lat – czyli 1400 pór roku - swojego istnienia przeżywała okresy rozkwitu i pożary. Hodowało się tu drobne zwierzęta, uprawiano warzywa i owoce, przechowywano zapas drewna na zimę, tu suszono i bielono pranie, ale także grano w kręgle. Od początku lat 50. XX w. zakonnicy dzięki ogrodom siostry zakonne internowane przez komunistów w klasztorze przynajmniej częściowo mogły zapewnić sobie wyżywienie. W kwietniu 1977 r. ogrody na wniosek Miejskiej Rady Narodowej zostały przekazane pod zarząd MNV Broumov. Część ogrodów rodzielono na ogródki działkowe, a powierzchnia nad kręgielnią służyła jako sad owocowy, a część na północ od bramy wykorzystywali hodowcy zwierząt.

Fotografia nie zawsze pokazuje prawdę, dlatego ogrody pokryte szronem lub lekką jesienną mgłą wyglądają bardzo romantycznie. Ale warto zwrócić uwagę na detale, jak stan obiektów w ogrodach. Studium Powiatowego Zakładu Usług Náchod z 1984 r. powtarza informacje dotyczace poszczególnych budynków i części ogrodów dotyczące braku utrzymania obiektów i stanu zaniedbania. Ogrody swoją rewitalizację przeszły dopiero w 2014 r.

Podzielić na