Kalwaria

Grupa rzeźb naprzeciwko wejścia do kościoła klasztornego

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Kalwaria to artystyczna wizja sceny ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, odgrywająca się na górze Golgota.

Środkowy relief przedstawia ukrzyżowanie Jezusa za bramami Jerozolimy, którą przedstawiono po prawej stronie krzyża. Napis na krzyżu INRI jest skrótem łacińskiego opisu Iesus Nazarenus Rex ludaeorum, czyli Jezus Nazaretański Król Żydowski. Ten napis polecił umieścić na krzyżu Piłat. Czaszka u podstawy krzyża jest odwołaniem do starochrześcijańskiej legendy, według której krzyż Chrystusa postawiono nad grobem Adama, a krew Chrystusa spłynęła na czaszkę Adama. Słońce i Księżyc wśród chmur w górnej części symbolizują świadectwo Biblii, według którego Ziemię w czasie ostatnich godzin męki Jezuza okryła ciemność w samo południe.

Po lewej stronie można zobaczyć scenę ze Starego Testamentu z zawieszeniem przez Mojżesza ognistego węża na kiju i sentencję „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony i Syn człowieczy, aby każdy, kto wierzy miał dzięki niemu żywot wieczny“. Po prawej i lewej stronie na dole jest tzw. Arma Christi (czyli Oręż Chrystusa), czyli święte przedmioty chrześcijańskie, związane z ostatnimi dniami życia Jezusa Chrystusa.

Rzeźba po lewej stronie symbolizuje Stary Testament. W ręku trzyma kadzidło i gałązkę, u dołu pod nią znajduje się menora – świecznik siedmioramienny z numerem 12. Rzeźba papieża po prawej stronie, przedstawia Nowy Testament. Postać trzyma w dłoni ferulę i kielich. Na głowie ma papieską tiarę. na dole pod rzeźbą pokazane są rany Jezusa na dłoniach, nogach i sercu.

Podzielić na