Klasztor Broumov - pobyty EVP

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Agencja Rozwoju Ziemi Broumovskiej (Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s.) w 2019 roku realizuje projekt „Klášter Broumov - pobytové EVP”, który uzyskał wsparcie Państwowego Funduszu Środowiska Naturalnego. 

Więcej informacji znajduje się na nowych stronach: http://ma.klasterbroumov.cz/cs/pobytove-programy

Podzielić na