Kościół św. Jerzego i Marcina, Martínkovice

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Zajęcia edukacyjne dla szkół

szeroka oferta dla szkół podstawowych i średnich

czytaj więcej >

Kościół św. Jerzego i Marcina znajduje się na wzniesieniu nad rzeką Ścinawką i jest otoczony cmentarzem. Wcześniej stał tu drewniany kościółek, który po raz pierwszy był wzmiankowany w 1384 r. W połowie XVII w. do kościoła dobudowano wczesnobarokową wieżę. Przetrwała ona barokową przebudowę kościoła, wykonywaną w latach 1692–98. Jest to jedyny kościół, w ramach barkowej grupy kościołów broumovskich, wykonany wg projektu Martina Allio, który wcześniej na zlecenia opata Sartoriusa prowadził przebudowę broumovskiego kościoła klasztornego św. Wojciecha na styl barokowy.

Podzielić na