Kościół św. Michała, Vernéřovice

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Kościół parafialny św. Michała stanowi najwyższy punkt we wsi Vernéřovice. Znajduje się na wzniesieniu w centrum wsi, w miejscu dawnego kościoła drewnianego. Wcześniejszy, drewniany kościół w 1540 r. kazał wybudować opat Mateusz, a pod koniec XVII w. decyzją opata Tomasza Sartoria został rozbudowany. Dzisiejszy kościół barokowy wybudowano w latach 1719-20, choć można też podać rok 1722, kiedy zakończone zostały prace nad wyposażeniem. Kościół zbudowano prawdopodobnie wg planów Krzysztofa Dientzenhofera.

Autorstwo projektu nie jest w sposób bezpośredni udokumentowane, ale projekt ma ścisły związek z działaniami opata Otmara Zinke. W przypadku kościoła w Vernéřovicach jest to kościół jednonawowy, z zakrystią po stronie wschodniej i wieżą po stronie zachodniej. Początkowo kościół był wyposażony w pięć dzwonów, jednak większość skonfiskowano w czasie pierwszej wojny światowej. W 1924 r. w broumovskich warsztatach ludwisarskich Octava Wintera wykonano dwa nowe dzwony. Jednak także te dwa dzwony w czasie II wojny światowej skonfiskowano i do dziś został tylko jeden dzwon z XVII wieku. Nad głównym wejściem znajduje się marmurowa płyta z napisem, który można przetłumaczyć: „Księciu niebiańskich zastępów św. Michałowi poświęcił Otmar, opat brzewnowski 1719”. Główny obraz na ołtarzu jest dziełem Feliksa Antoniego Schefflera i przedstawia objawienie św. archanioła Michała na górze Gargano. Blisko kościoła stoi barokowy budynek parafii z umieszczonym nad wejściem herbem opactwa brzewnowsko-broumovskiego. Dziś znajduje się tam urząd gminy.

Podzielić na