Restauracja fresków

Nawiązujemy do tradycji znanego gimnazjum przyklasztornego

Historia klasztoru i caego regionu jest związana z opatami z Brzewnowa

Nawiązujemy do naszych przodków i bogatej historii klasztoru

Unikatowe artefakty z dawnych czasów

Broumovski klasztor jest jednym z wielu miejscowych mistrzowskich dzieł okresu baroku

Niezwykła historia Klasztoru w Broumovie czega na swoje zgłębienie

Ta trasa zaprowadzi zwiedzających do refektarza, biblioteki, zakrystii, kościoła św. Wojciecha i piwnic z mumiami

Dziedziniec klasztoru

Pomieszczenia klasztorne można zwiedzić w towarzystwie mnicha

Zobacz przykłady naszej pracy

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Latem 2012 r. przeprowadzono badania konserwatorskie części wyznaczonych do rewitalizacji. Celem tych prac było wskazanie etapów, zakresu i jakości historycznych zdobień malarskich. Już wcześniej zwiedzający mogli podziwiać piękno zdobień np. biblioteki klasztornej. Trwające wiele lat zawilgocenie zpowodowało zasolenie fresków (wykwity solne na obrazie). W części środkowej obrazu i wschodniej części stropu stwierdzono rozluźnienie warstw tynku. Tynki i obrazy były uszkodzone także przez ruchy ściany obwodowej klastoru. Części tynku, które odpadły razem z obrazem ułożono na obejściu biblioteki. W celu odnowienia fresków Jana Karla Kovářa (po 1740 r.), postawiono w bibliotece rusztowanie z dwoma piętrami drewnianymi osłoniętymi odpowiednim materiałem. Na górnym piętrze pracują restauratorzy, wykonując mocowanie elementów, które odpadły i zabezpieczając pęknięcia. Na drugim piętrze w północno-zachodniej części klasztou odkrytu dwa kolejne, niezwykłe barokowe freski stropowe. Sondy wykryły freski też na ścianach pomieszczeń na drugim piętrze. Część z nich będzie odrestaurowana.

Podzielić na