Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Artykuł dotyczący rozpoczęcia prac rewitalizacyjnych:

Převor P. Petr Prokop Siostrzonek OSB  podepsal smlouvu, která znamená zahájení stavebních prací v areálu kláštera v Broumově. V pátek 15. listopadu 2013 převzala firma Hochtief CZ, a.s., Praha jako vítěz výběrového řízení staveniště. Na revitalizaci kláštera získalo Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově dotaci z prostředků Evropské unie, a to z Integrovaného operačního programu. Dotace prostřednictvím projektu „Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera“ umožní obnovit přibližně jednu pětinu objektu kláštera a klášterní zahradu včetně staveb, které se v ní nacházejí. K získání dotace přispělo partnerství Agentury pro rozvoj Broumovska, o.s., která bude zajišťovat po dobu udržitelnosti projektu programy, k jejichž zázemí budou obnovené části kláštera sloužit. „Pro broumovský klášter budou zahájené stavební práce největší investicí za posledních více než sto let. Po devastaci stavby v dobách komunistického režimu včetně zničení a rozkradení mobiliáře znamená tato investice obnovu nejvíce zničených částí kláštera,“ řekl Přemysl Sochor, správce kláštera při předání staveniště. Stavební práce budou podle harmonogramu ukončeny v listopadu 2014. Zájemci se mohli při prohlídkách v průběhu posledního roku seznámit s částmi kláštera, které projdou stavební obnovou. Po zahájení stavebních prací budou dále provozovány prohlídkové okruhy pro návštěvníky, zcela uzavřena bude pouze klášterní zahrada.

V Broumově 18. listopadu 2013

Libuše Růčková, koordinátorka projektu

Instytucje Partnerskie Instytucje Partnerskie Instytucje Partnerskie
Podzielić na