ScienceCafé/DialogCafé

Science Café to przestrzeń do refleksji naukowej i dialogu, tworzona przez postaci świata nauki.

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Kontakt

ScienceCafé/DialogCafé
Adres: Klášterní 1,550 01 Broumov
Telefon: +420 491 521 283
E-mail: martina.junkova@broumovsko.cz
https://www.facebook.com/sciencecafebroumov/

Mapa

Science Café to przestrzeń do refleksji naukowej i dialogu, tworzona przez postaci świata nauki. Oprócz innych programów chcemy przybliżyć historię chrześcijaństwa i życia zakonnego, a także inne tematy związane z klasztorem. Planujemy także ofertę zajęć i wydarzeń Science Café skierowaną dla uczniów i studentów kraju Hradec Králové.

Science Café to…

  • wyjątkowy projekt istniejący w różnych krajach na wiecie
  • przestrzeń do spotkań z przedstawicielami świata nauki
  • dla naukowców możliwość prezentacji wyników swojej pracy
  • dla publiczności możliwość stawiania pytań i tez, dotyczących problemów wykraczających poza ramy edukacji szkolnej
  • miejsce, w którym naukowiec może poczuć się celebrytą

Science Café stara się:

  • przełamywać bariery między naukowcami i sferą społeczną
  • przekazywać wiedzę o ciekawych osiągnięciach naukowych 
  • wprowadzać problemy naukowe do sfery kultury

Na czym polega Science Café?

Wieczór z dyskusją w przyjemnej kawiarnianej atmosferze z początkowym wystąpieniem na dany temat jednego lub dwóch gości. Po krótkiej prezentacji następuje czas pytań publiczności – wszystko przebiega w atmosferze niefolmalnego spotkania, przy filiżance kawy lub kieliszku wina. Dzięki temu publiczność może w bezpośredni sposób zadawać dowolne pytania, które w innych warunkach mogłyby wydawać się zbyt trywialne, ale które w rzeczywistości nie są tak trywialne. Dyskusja trwa od jednej do dwóch godzin.
 
Więcej: www.sciencecafe.cz