Renowacja Klasztoru w Broumově - etap prac wykończeniowych

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Obecnie w klasztorze są wykonywane prace przy instalacji elektrycznej, na finiszu są też sieci wodne, kanalizacyjne i ogrzewanie. W ogrodach klasztornych wytyczono już przyszłe drogi i prace wykończeniowe nowej sali wielofunkcyjnej (także teatralnej i koncertowej).

Remont rozpoczął się w listopadzie 2013 r. w ramach projektu "Centrum Edukacji i Kultury Broumov - rewitalizacja klasztoru". projekt jest finansowany ze źródeł Unii Europejskiej za pośrednictwem Zintegrowanego Programu Operacyjnego, interwencje obszarowe 5.1 Narodowe wsparcie wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego. Beneficjentem dotacji jest właściciel obiektu, Opactwo Benedyktyńskie św. Wacława w Broumovie.

Cała rekonstrukcja umożliwiła m.in. naprawę klasztornych podłóg i próchniejące elementy drewniane. Odrestaurowane będą także niektóre freski znajdujące się na drugim piętrze. Nad sklepieniem biblioteki klasztornej będą stalowe pręty, które mają przeciwdziałać zniszczeniu zabytkowych fresków w wyniku odchylania się ścian (wcześniej zaczxęły pojawiać się spękania). Wcześniejsze wzmocnienie prętami zostało usunięte prawdopodobni w latach 80-tych XX w. W benedyktyńsiej zabytkowej bibliotece będzie wyremontowany cały strop włącznie z freskami.

Domek przy moscie w ogrodzie ma już nowy dach, i będzie przywrócona do użytku dawna kręgielnia. Także będzie odremontowany mur oporowy ogrodów i pomnik opata Jakuba II. Ciekawostką techniczną bedzie ponowne uruchomienie dawnej wieży ciśnień. 

Co tydzień plac budowy przechodzi kontrolę budowlaną z udziałem nadzoru technicznego inwestora, przedstawicieli konserwatora zabytków, nadzoru restauratorskiego, nadzoru budowli zielonych i koordynatora BHP. Nadzór autorski prowadzą także projektanci.

O postępie prac będziemy informować na naszych stronach www.klasterbroumov.cz

Podzielić na