Prace budowlane w klasztorze

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Przez niemal cały styczeń 2014 r. temperatura utrzymywał się nieco ponad zerem. W tym czasie przebiegało burzenie niektórych podłóg i ścianek regipsowych, trzorzenie przepustów dla instalacji wodno-sanitarnych, a także przygotowanie miejsca dla tych instalacji i nowej sieci elektrycznej. Postępy prac są uzgadniane w czasie tzw. dni kontrolnych, odbywających się raz na tydzień. W tych spotkaniach koordynacyjnych uczesniczą przedstawiciele Klasztoru Benedyktyńskiego Opactwa św. Wacława w Broumovie, dozór techniczny inwestora, przedstawiciele wykonawcy, pracownicy Urzędu Ochrony Zabytków, wydziału konserwacji zabytków Urzędu Konserwacji Zabytków Kraju Hradec Králové, koordynator BHP, a także archeolog. 

Podzielić na