Mumie z Vamberku

Mumie z Vamberku w podziemiach broumovskiego klasztoru

Droga Emericha Ratha


czytaj więcej >

Interaktywne zwiedzanie Skryptorium


czytaj więcej >

Nocne zwiedzanie inscenizowane

Specjalne trasy wakacyjne...

czytaj więcej >

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Zajęcia edukacyjne dla szkół

szeroka oferta dla szkół podstawowych i średnich

czytaj więcej >

Ze względu na prace konserwacyjne zwiedzanie mumii z Vamberka czasowo jest niedostępne.
O ponownym udostępnieniu mumii do zwiedzania poinformujemy po zakończeniu prac. 

W rozległych piwnicach klasztoru w Broumovie znajdują w sumie 34 mumie. Pochodzą one z kościoła parafialnego św. Prokopa z Vamberku. Powstały w XVII i XVIII w. Z powodu przeciekania wód opadowych do krypty kościoła w 2000 r. musiały być z tamtąd usunięte i ułożone w miejscu, które dzięki odpowiednim warunkom klimatycznym uchroni je przed rozpadem. Idealnym miejscem okazały się piwnice broumovskiego klasztoru. 

Są to mumie głównie mieszczan z Vamberku, księży, organistów i innych znanych postaci. Nie zachowało się wiele wzmianek o ludziach, którzy zostali pochowani w ten sposób. Tylko przy niektórych mumiach znajdują się dołączone krótkie biogramy, np. w przypadku vambereckiego proboszcza Adama Damiana Rozvoda, który zmarł 23 sierpnia 1774 r.: "Ksiądz to szczególnie zasłużony, znamienicie wrazliwy i gorliwy, który pracował w Vamberku 33 lata". Jest też opis wskazujący na Franciszka Liška, syna organisty Jana Liški i jego żony Anny, który zmarł 5 marca 1750 w wieku 76 lat. Jedną z najbardziej znanych postaci pochowanych w krypcie, jest twórczyni zrzeszenia koronkarek vambereckich - Magdalena Grambová. Wśród mumii osób dorosłych znajdują się także 2 mumie dzieci.

Podzielić na